மாதிரி வாக்குப்பதிவு

கட்சியைப் பற்றி

மாதிரி வாக்குப்பதிவு

கொடையாளியாக... 

Welcome to the Indian Citizens...

Select your Language: English | தமிழ்

மாதிரி வாக்குப்பதிவு

எங்கள் கட்சியைப் (ஹிந்துஸ்தான் தேசிய கட்சி) பற்றி படித்தும் அதன் அமைப்புகள் மற்றும் கொள்கைகளைப் பிடித்திருந்தால் மட்டுமே வரும் தேர்தலில் எங்களுக்கு உங்களின் வாக்குகளை வழங்க முன் மாதிரி வாக்குப்பதிவ நடத்தப்படுகிறது. இந்தக் கட்சியைப் பற்றி உங்களின் நண்பர்கள், குடும்ப உறவுகள், கல்லூரிகள், அலுவலகங்களில் விவாதம் செய்யுங்கள் மற்றவர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தவும்.

இப்போது மாதிரி வாக்கைப் பதிவு செய்யுங்கள்:

 

 

உங்களின் மாவட்டம்
   
உங்களின் சட்டமன்றத் தொகுதி
   

உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் பெயர்களும்

   

என்னுடைய மொபைல் எண். (விரும்பினால் தரவும்)